Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» έως τις 30/06/2016 και ώρα 23:59.