Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων

Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» έως τις 31/05/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.